மின்சாரத்தை சேமிப்போம்

நாம் அன்றாடம் உபயோகப்படுத்தும் குளிர்சாதன இயந்திரத்தின் சரியான வெப்பநிலையையும், அதனால் ஏற்படும் உடல் மற்றும் பொருளாதார இன்னல்களையும் பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். Continue reading மின்சாரத்தை சேமிப்போம்