தீரனுக்கு, வீர வணக்கம்

ராஜஸ்தான், பாலி மாவட்டத்தில் குற்றவாளிகளால் சுட்டு கொள்ள பட்டு வீர மரணம் எய்திய மதுரவாயல் காவல் அதிகாரி பெரியபாண்டியனுக்கு ஓர்  சமர்ப்பணம். Continue reading தீரனுக்கு, வீர வணக்கம்