சோழனின் திருக்கோவில்

சென்னைக்கு மிக அருகில் சோழர்களால் 11 ஆம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த அழகிய திருக்கோவிலை பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். Continue reading சோழனின் திருக்கோவில்

Unrecognized Chozhan temple

Do you need to visit a village with beautiful scenery, peaceful, agricultural area with pleasing roads, looks alike especially built for bikers and minutes to reach from Chennai? Do you want to visit a temple built by Chozhas, in the 11th century?  Then, It’s time for me to introduce you to a village called Nemam, situated 5kms away from Thirumazhisai, Chennai. All your above questions are answered below.

Continue reading “Unrecognized Chozhan temple”