திருவாலங்காடு

கடவுளை தொழுவதற்காக அனைவரும் கோவிலுக்கு போக நான் மட்டும் அன்று விசித்திரமாக அந்த கோவிலின் ஆச்சரியங்களை ரசிக்க சென்றேன். ஒரு வரலாற்று ஆர்வலராக, முதன்மையாக சோழர்களின் படைப்புகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நான் அவர்களின் படைப்புக்களை தேட ஆரம்பித்தேன். இருந்தும் என் பட்டியலில் இப்பொழுது நான் எடுத்துரைக்கப்போகும் ஸ்ரீ வடாரண்யேஸ்வரர் கோவில் அந்த சமயத்தில் இல்லை.

Continue reading “திருவாலங்காடு”

நான் விரும்பும் நூலகம்

நூலகம் என்னும் வார்த்தையை கேட்கும் போது நாம் உணரும் அன்பு, புத்தகத்தின் மீது உள்ள நம் காதல், புத்தக ஆசிரியரின் சிறந்த அறிவுக்கூர்மை ஆகிய அனைத்தும் நம்மை எப்போதும் வியப்படையச் செய்து கொண்டு தான் இருக்கும். இருந்தாலும், நாம் அனைவரும் அவரவர் படிக்கும் நூல்களை பற்றி பெரிதும் பகிர்ந்து கொல்வதில்லை. இந்த இடைவெளியை நிரப்புவதுப் போல், சைலன்ட் ரீடிங் (Silent Reading) என்னும் நிகழ்வைக் குறித்து சமீபத்தில் நான் முகநூல் வழியாக தெரிந்து கொண்ட தகவலை பற்றித்தான் கீழ் வரும் படிவத்தில் நாம் காணப்போகிறோம்.

Continue reading “நான் விரும்பும் நூலகம்”

Chennai on Bogi

For those, who missed today morning 🙂

To attend Silent Reading – Week 33, I was preparing myself in hurry-burry so that I could make it up soon at least this time. After an oil bath in cold showers around 6am (since it’s BOGI festival), I went out to see my Mom’s Kolam, where I could spot only the mist outside, winding up my whole area. It’s time to click some snaps and Insta it, to let those who missed how today morning it was.

Continue reading “Chennai on Bogi”

DhakshinaChitra

WhatsApp status picture from one of my friend, introduced me to this beautiful place, which retains the history of our ancestors, their way of living, the vehicles they used and the idols they worshiped, the beauty of Tamil and its neighboring languages, work of artist in the paintings, the books and some of the beautiful clicks of Madras during the colonial period all together took me century back and was living in my founders era on the last day of 2k17.

Continue reading “DhakshinaChitra”

சோழனின் திருக்கோவில்

சென்னைக்கு மிக அருகில் சோழர்களால் 11 ஆம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த அழகிய திருக்கோவிலை பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். Continue reading சோழனின் திருக்கோவில்

Unrecognized Chozhan temple

Do you need to visit a village with beautiful scenery, peaceful, agricultural area with pleasing roads, looks alike especially built for bikers and minutes to reach from Chennai? Do you want to visit a temple built by Chozhas, in the 11th century?  Then, It’s time for me to introduce you to a village called Nemam, situated 5kms away from Thirumazhisai, Chennai. All your above questions are answered below.

Continue reading “Unrecognized Chozhan temple”