திருவாலங்காடு

கடவுளை தொழுவதற்காக அனைவரும் கோவிலுக்கு போக நான் மட்டும் அன்று விசித்திரமாக அந்த கோவிலின் ஆச்சரியங்களை ரசிக்க சென்றேன். ஒரு வரலாற்று ஆர்வலராக, முதன்மையாக சோழர்களின் படைப்புகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் நான் அவர்களின் படைப்புக்களை தேட ஆரம்பித்தேன். இருந்தும் என் பட்டியலில் இப்பொழுது நான் எடுத்துரைக்கப்போகும் ஸ்ரீ வடாரண்யேஸ்வரர் கோவில் அந்த சமயத்தில் இல்லை.

Continue reading “திருவாலங்காடு”

சோழனின் திருக்கோவில்

சென்னைக்கு மிக அருகில் சோழர்களால் 11 ஆம் நூற்றாண்டில் அமைக்கப்பட்ட இந்த அழகிய திருக்கோவிலை பற்றித் தெரிந்துகொள்ளுங்கள். Continue reading சோழனின் திருக்கோவில்

Unrecognized Chozhan temple

Do you need to visit a village with beautiful scenery, peaceful, agricultural area with pleasing roads, looks alike especially built for bikers and minutes to reach from Chennai? Do you want to visit a temple built by Chozhas, in the 11th century?  Then, It’s time for me to introduce you to a village called Nemam, situated 5kms away from Thirumazhisai, Chennai. All your above questions are answered below.

Continue reading “Unrecognized Chozhan temple”