உடலுறுப்பு தானம்

உடலுறுப்பு தானம் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம், தானம் செய்வதால் சமுதாயத்தில் ஏற்படும் தாக்கம் பற்றிய பதிவு. Continue reading உடலுறுப்பு தானம்

சமூகவலைத்தள செய்திகள் அனைத்தும் உண்மையா ?

உண்மை தன்மை அறியாமல் சமூகவலைத்தள செய்திகளை நாம் பகிர்வதால் வரும் விளைவை தெரிந்துக் கொள்ளுங்கள் Continue reading சமூகவலைத்தள செய்திகள் அனைத்தும் உண்மையா ?